Torkning biomassa

Diarienummer
Koordinator ReTreck AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att undersöka möjligheterna att kommersialisera processer för omhändertagande av gödsel efter främst hästar. Den produkt som processen skulle framställa var energi samt strömedel. Detta anser vi att vi har uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett fram till en affärsmodell och en marknadsstrateg. dessutom har vi inlett försäljning.

Upplägg och genomförande

Tre fokus: Kunder - stort antal kundbesök med genomgångar av strö- och energibehov. Produktionsteknik - Studiebesök och förhandlingar med tänkta partners för framtagning av processdelar Marknadsföring - Deltagande i mässor, framtagning av broschyrmaterial samt byggande av hemsida.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.