Tools and methods for certification of AM fabricated parts for aerospace applications

Diarienummer 2017-01495
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2016-02796-en