Tools and methods for certification of AM fabricated parts for aerospace applications

Diarienummer 2017-01495
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Inom projektet är syftet att föra svenska och brasilianska parter närmare varandra för att hitta gemensamma synergier i forskning och utveckling inom flygindustrin. Genom samverkan är målet att ta fram förslag till certifieringsprocesser och tekniker för effektivare användning av additiv tillverkning för tillämpningar inom flyg. Målet är att parterna i projektet bättre ska läran känna varandra och genom detta bygga ett starkt konsortium med möjlighet att genom framtida samarbete hitta nya innovativa lösningar.

Förväntade effekter och resultat

Resultatet kommer bestå i ökad samverkan och försåtelse mellan forskare och företag i Sverige och Brasilien genom ökad kännedom om de båda ländernas möjligheter och potential. Effekten av projektet förväntas bli bildandet av starkt konsortium som inom projektet hittar en första gemensam rutt för hur frågeställningen kring certifiering av produkter tillverkade med additiv tillverkning tillsammans kan lösas. Detta konsortium förväntas arbeta vidare inom frågeställningen i efterföljande projekt.

Planerat upplägg och genomförande

För att uppnå en nära samverkan kommer projektet ordna fysiska möten för att tillgodose möjligheterna för forskningsutförare och företag i både Sverige och Brasilien att träffas och dislutera sina erfarenheter inom området för projektet. Dessa fysiska möten kommer ske genom en workshop i respektive kand. En enklare förstudie kommer också utföras inom projektet där innehållet är mindre experimentellt där arbetet fördelats mellan de olika länderna för att visa på deras respektive styrkor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.