TonZyme

Diarienummer 2013-03610
Koordinator ENZYMATICA AB (PUBL)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2014
Status Avslutat