To develop high energy efficiency and small-scale bioenergy combine in Jilin: innovation and demonstration

Diarienummer 2013-02015
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Enheten för biomassateknologi och kemi
Bidrag från Vinnova 4 969 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Internationell samverkan med aktörer i Kina för Eco-innovationer -2013

Syfte och mål

Målet var att utveckla nyckelteknik för att underlätta en demonstration av bioenergikombinat i Jilin som kan vara en verklig fall för kinesisk-svenska bioenergi FoU, innovation och marknad öppen. Svensk lag har fullgjort uppdrag att angripa tekniska problem, såsom systemlösningar för att integrera svamp industrin och att använda askrik bränslen. Vi arbetade också förslag på bränsleförsörjningslösningar och prototyper för utveckling av at- eller on-line bränslekarakterisering. kinesiska myndigheterna har godkänt projektet att bygga en demonstrationsanläggning i Jilin.

Resultat och förväntade effekter

Resultat visar att integrering av svampodling och CHP är genomförbart och nya pastörisering metod kan spara >40% energi, som betyder ett nytt industri för svenska och globala marknader. Projektet främja en lyckad översättning från konceptuella aska omvandlings modeller till en prototyp av styralgoritmer, en stort steg mot att utveckla ´auto-kontroll förbränning av askarika biobränslen´, som också behövs globalt. En bränsle egenskap databas (86 sorter) och NIR och XRF kalibreringsmodeller för aska, Si och K innehåll kan bidra till at-/on-line bränsle karakterisering system.

Upplägg och genomförande

För att utveckla tre grundläggande tekniker och nå projektetsmålen följande arbete utfördes: 1a) fält-studie & analyser på svamp produktionsprocesser i tre bolag, 1b) Lab utvecklingen på pastörisering och torkning teknik, 1c) Lab & fältstudier på variationer i substrategenskaper med svamp växande processer, 2a) fältundersökningar på miljöer för bränsletillförsel i Jilin, 2b) Utvärdering av möjliga bränsleförsörjningslösningar och tekniker, 3a) Analyser på askrik biobränslen från Jilin, 3b) Tester på NIR och XRF spektrum för at-/on-line bränsle karakterisering system.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.