Tjocka diamantliknande kolbeläggningar med god vidhäftning för krävande tillämpningar (TANDEM)

Diarienummer 2015-06501
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 320 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

TANDEM-projektets specifika innovationsmål är att utveckla en ny generation hårda diamantlika kolskikt med god vidhäftning och temperaturstabilitet. Den unika kombinationen av hög hårdhet ( >40 Gpa), släta ytor och låga inre spänningar kommer att möjliggöra beläggning med förhållandevis tjocka slitstarka skikt även på metallkomponenter med komplexa geometrier.

Förväntade effekter och resultat

Diamantlika kolskikt utgör den största andelen av fordonsindustrins tunnfilmslösningar och förbättrade diamantlika kolbeläggningar är därför särskilt eftersökta av fordonsindustrin. Den nya generationens diamantlika kolskikt förväntas resultera i avsevärt förbättrad bränsleekonomi, minskade utsläpp och ökad livslängd på mekaniska komponenter.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet ska utvecklas en ny typ av beläggningsteknik som ger ökade styrningsmöjligheter avseende skikttillväxten och därmed materialegenskaperna och de inre spänningarna i hårda diamantlika kolmaterial. Beläggningstekniken bygger på en sputtringsmetod som ger ett intensivt flöde av joniserade kolatomer där man effektivt kan använda elektrisk spänning för att optimera energin vid partiklarnas kondensation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.