Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjocka diamantliknande kolbeläggningar med god vidhäftning för krävande tillämpningar (TANDEM)

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 320 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att utveckla en ny generation av hårda diamantliknande kolbeläggningar (DLC) med förbättrad vidhäftning och god temperaturstabilitet. Detta har uppnåtts genom en utvecklad deponeringsprocess där densiteten hos DLC-beläggningar kan ökas, vilket leder till ökad temperaturstabilitet. Projektet har även utvecklat mellanskikt för DLC-filmerna och visat att detta resulterar i god vidhäftning på stål. Tribologiska tester har påvisat att nötningshastigheten är en storleksordning lägre än för sputtrade referensbeläggningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat en ny typ av DLC-beläggningar som närmar sig slitstyrkan hos de bästa tillgängliga beläggningarna idag, fast med mycket lägre interna spänningar. Detta uppnåddes genom användning av High Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS) i kombination med neon som arbetsgas. Ionautics AB har utvecklat kraftaggregaten för Ne HiPIMS DLC-processen. MGM Star SRL har etablerad deponeringsprocessen i ett produktionssystem och testat beläggningarna på olika komponenter.

Upplägg och genomförande

Det transnationella projektkonsortiet har demonstrerat potentialen hos de nya DLC-beläggningarna i tribologiska tillämpningar samt tagit fram en fullständig beläggningslösning. Detta kunde uppnås tack vare de kompetenser som finns tillgängliga hos konsortiets akademiska och industriella medlemmar. Under projektets gång har även nya applikationsområden identifierats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06501

Statistik för sidan