Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänstetestbädd för miljötekniska innovationer

Diarienummer
Koordinator The Paper Province
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har uppfyllts genom att aktiviteter genomförts under planeringsfasen där företag, akademi och offentliga aktörer förts samman runt miljöutmaningar, för att samskapa nya miljötekniska lösningar utifrån användarsituationer som ligger närmare marknaden. Intressenterna har initierat byggandet av en testbädd som med tjänstelogik skapar miljötekniska innovationer och hållbar tillväxt. Projektet har arbetat med behov och potential i tjänstetestbädden, etablerat en stark aktörskonstellation, samt börjat utreda möjligheterna för varaktig drift av testbädden.

Resultat och förväntade effekter

Omvärldsanalys har genomförts, där tydlig nisch för tjänstetestbädd miljöteknik framträder. Behovsanalysen (djupintervjuer sju personer), visar att behov finns av samarbetsarena miljötekniska innovationer för kunder, behovsägare, akademi, företag. Utredning av miljönyttan tydliggör konkreta klimateffekter vid byte till fossilfria produkter i hälso- och sjukvården. Prioriteringslista är framtagen, och därtill en etablerad aktörskonstellation. En testbäddsspecifikation är påbörjad och testad, och förfinas under projekteringsfasen.

Upplägg och genomförande

I planeringsfasen har vi haft ett brett angreppssätt för att samla in många olika perspektiv på hur en tjänstetestbädd ska kunna utvecklas. Företag och andra aktörer förstår idén med en tjänstetestbädd. Utmaningen är att förstå vad den ska göra då en tjänst per def. inte finns förrän den är utvecklad och s.a.s upplevd. Med hjälp av verktyg från tjänstedesign konkretiserades ett tänkt angreppssätt för att belysa viktiga funktioner för utveckling i en användares verkliga miljöer. Detta kommer konkretiseras ytterligare i projekteringsfasen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02329

Statistik för sidan