Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänstestabilitet och design av storskaliga IP-nätverk

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för elektro- och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med detta projekt kommer att vara hur accessnät för IP-tjänster ska designas för att klara de strikta QoS-krav som nya multimediatjänster ställer på näten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Huvudresultatet av projektet är att Maria Kihl ska kunna ansöka om befordran till professor efter projektets slut. Under projektet kommer hon att publicera tidskriftsartiklar och vara med på de stora konferenserna inom området. Projektet förväntas också ge industrirelevanta resultat som Acreo och Ericsson behöver för att utveckla sin verksamhet.

Upplägg och genomförande

Maria Kihl kommer att tillbringa de 2 första åren av projektet i Kista. Hon kommer att arbeta i de relevanta projekt som Acreo och Ericsson är med i. Den första tiden av projektet kommer hon i huvudsak att arbeta i CELTIC-Vinnova projektet TRAMMS.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2022

Diarienummer 2007-01953

Statistik för sidan