Tjänster och stöd för småföretagare

Diarienummer
Koordinator SIS - SWEDISH STANDARDS INSTITUTE - SIS, Swedish Standards Institute
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2010
Status Avslutat