Tjänsteinnovationsutbildning

Diarienummer 2012-00140
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 456 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Förbättra rådgivarorganisationers kompetens inom det växande området tjänsteinnovation.

Resultat och förväntade effekter

ökad förståelse hos rådgivare hur de kan gå till väga för att stödja tjänsteinnovatörer. Kursen var en introduktion till alla olika sätt man kan utnyttja immaterialrätten, närliggande rättigheter och lagstiftning, samt strategiskt marknadsarbete för att skydda samt kommersialisera de nya innovationerna.

Upplägg och genomförande

7 st heldagskurser genomfördes på olika orter i landet under mars och april 2012. Innan dess har deltagarna även aktiverats med ett online-baserat case.

Externa länkar

Kurssida på prv.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.