Tjänste-API för interaktiv IPTV

Diarienummer
Koordinator Multivision i Linköping AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03178

Statistik för sidan