Tjänst som motiverar till vardagsmotion, mindre stillasittande och minskad stress

Diarienummer 2012-02657
Koordinator MINOVI AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2013
Status Avslutat