Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tjänst för automatisk schemaläggning av undersköterskor och sjuksköterskor inom vården

Diarienummer
Koordinator SCHEMAGI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Uppfyllandet av våra mål kom i en annan form än vad vi väntat oss när vi sökte projektet. De negativa konsekvenserna av det var att vi inte nådde ut till lika många olika enheter, och de positiva konsekvenserna är att vi redan nu befinner oss i diskussioner betydligt högre upp i våra kunders organisation än vi hade väntat oss. Syftet är uppfyllt och vi tycker de positiva konsekvenserna överväger de negativa.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det viktigaste resultatet från projektet är att vi nu vet mycket mer om hur vi behöver arbeta för att nå fram till en försäljning till våra kunder inom vården och att vi lärt oss mycket mer om hur vi i praktiken ska hantera Lagen om offentlig upphandling.

Upplägg och genomförande

Eftersom vi under arbetats gång var tvungna att delvis lägga om våra strategier så uppnåddes resultaten senare än vad vi hoppats på. Samtidigt är de insikter vi samlat på oss under arbetet oerhört viktiga och värdefulla för det fortsatta arbetet som vi just nu befinner oss i och där vi har en positiv trend.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01937

Statistik för sidan