Titanium implant for biosignals feedhtrough

Diarienummer
Koordinator Integrum AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03618

Statistik för sidan