Titanium Castings for Engine Structures (TiCASE)

Diarienummer 2018-02513
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9005
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - juni 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Ett bilateralt internationellt samarbetsprojekt mellan GKN Aerospace, Högskolan Väst och Swerea SWECAST i Sverige med Arconic Bestwig i Tyskland. Syftet är att utveckla design-för-gjutbarhet med stöd av gjutsimulering för gjutna flygmotorstrukturer i titan.

Förväntade effekter och resultat

Projektet leder till ökad konkurrenskraft för de deltagande industriföretagen genom ökad gjutgodskvalitet, minskade gjutdefekter och lägre vikt på slutkomponenten. För de akademiska parterna ges en kompetensbreddning genom detta samarbete, då Sverige idag helt saknar titangjuterier på flygmotorsidan.

Planerat upplägg och genomförande

GKN kommer att bidra med en befintlig demonstratordesign i form av en komplex titanstruktur. Därefter kommer GKN tillsammans med ARCONIC utvecka en mer optimerad design för högre gjutbarhet, minskade defekter och lägre vikt. Detta arbete stöttas av gjutsimulering både på Swerea SWECAST och på ARCONIC. Högskolan Väst tar fram materialdata för dessa simuleringar. GKN och HV utvärderar de gjutförsök som utförs av ARCONIC.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.