TINC

Diarienummer 2016-02455
Koordinator IAMIP SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 98 220 kronor
Projektets löptid april 2016 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Syftet med vårt deltagande var att utveckla affärsmodellen för vår skalbara mjukvara, samt att förstå förutsättningar och villkor för en expansion på den amerikanska marknaden. Vi känner att vi nu har verktygen för att få skalbarhet i vår produkt. Det finns också en preliminär plan för att förverkliga detta.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick bekräftelse på att vår produkt har en stor potential på den amerikanska marknaden. Vi har nu t.o.m. ett stort amerikanskt företag som testar vår mjukvara i sin dagliga verksamhet. Vi har dessutom ett antal möten planerade med andra företag i Silicon Valley.

Upplägg och genomförande

Programmet var vär planerade med en dags konferenser varvad med veckomöte med utvalda mentorer och rådgivare som hjälpte oss att förfina vår bjudskap, affärsmodel samt ge råd med hur man kan bearbeta de Amerikanska marknaden på ett effektivt och lyckosamt väg.

Externa länkar

http://www.nordicinnovationhouse.com/tincspring16

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.