TINC 2018

Diarienummer 2018-04509
Koordinator LEX247 Cloud Service AB
Bidrag från Vinnova 109 050 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Acceleration Tech Incubator

Syfte och mål

Förbereda bolaget för lansering av sin tjänst på den amerikanska marknaden.

Förväntade effekter och resultat

Erhålla förståelse för vilka förberedelser som krävs för en lansering i USA.

Planerat upplägg och genomförande

Delta i TINC-programmet

Externa länkar

LEX247 är en mobil plattform för advokatbyråers informationshantering för en effektiv tjänsteproduktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.