Tillverkning av stålkomponenter med hjälp av Gjutsmidning

Diarienummer
Koordinator IGELFORS BRUKS AB - Igelfors Bruk AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utvärdera möjligheter att gjutsmida på stål och målet var att verifiera detta med stöd av provstavar. Målet har uppfyllts och förstudien visar att smidbarheten är bra och att det finns goda förutsättningar till förbättrad hållfasthet samt vikts- och energibesparingar på komponenter.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar på en kraftig reduktion av porer och radikalt förbättrad hållfasthet och duktititet jämfört med gjutna provstavar. Detta innebär goda möjligheter till lägre vikt samtminskad material- och energiförbrukning per komponent. Flera fordonskomponenter har identifierats som intressanta och Fordonskomponentgruppen, Scania CV, AB Volvo samt jordbruksindustrin har visat intresse för metoden.

Upplägg och genomförande

Gjutna och valsade provstavar tillverkades i material SS 2225 och smiddes i hejare. Förekomsten av porer före och efter smidning undersöktes i mikroskop. Dragprovstavar tillverkades och dragprov utfördes. Inledande försök med att föra över data från gjut- till smidningssimulering genomfördes. En översiktlig energibedömning med stöd av Ecoinventrapporter gjordes av IVF. Möjliga komponenter diskuterades med Scania, AB Volvo och jordbrukssektorn.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02627

Statistik för sidan