Tillverkning av hållbara polyuretaner och polykarbonater

Diarienummer 2015-02043
Koordinator Cyclicor AB
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Projektet har uppnått målet att bättre förstå marknaden, produktionsprocessen samt de legala kraven avseende tillämpningar av företagets CC-, PU- och PC-produkter. Projektet har till största delen uppnått målet att internt och externt verifiera egenskaper hos produkterna samt att skala upp produktionen av produkter, kontrollera produktionsmodeller samt få feedback från kunder. Den sist nämnda aktiviteten pågår fortfarande på grund av förseningar i uppskalning av processen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet bekräftade att Cyclicor behöver rikta sig mot nischapplikationer, med initialt lägre volymer, där det finns en efterfrågan på CC-, PU- och PC-produkter utan gifter och där marknaden kommer att acceptera en högre kostnad. Potentiella marknader inkluderar konsumentplaster i kontakt med livsmedel eller människan samt biomedicinska tillämpningar. När det gäller att skala upp och verifiera produktegenskaper så har tidigare utmaningar lösts båda vad gäller att hitta en pålitlig produktionspartner, kontrollera skalbarheten i processen samt och erhålla tidig feedback från potentiella kunder.

Upplägg och genomförande

När det gäller det första arbetspaketet som fokuserade på marknad, processmodellering och lagkrav så genomfördes alla aktiviteter. När det gäller det andra arbetspaketet som fokuserade på att verifiera produktegenskaper, så genomfördes de flesta av aktiviteterna - med undantag av två externa verifieringar. När det gäller det tredje arbetspaket inriktat på uppskalning, verifiering av produktionsmodeller och tillhandahållande av produktprover, så genomfördes de flesta aktiviteterna. All planerad feedback från kund hann dock inte erhållas beroende på förseningar i uppskalningen och därmed leverans av prover.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.