Tillverkning av Caprolactone från Sockerplattformen

Diarienummer 2017-02702
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 2 530 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - september 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Caprolactone är en viktig kemikalie som idag används i många produkter, exempelvis kan den användas för att producera lim och bio-plast (polycaprolactone, PCL). Perstorp är världens största tillverkare av Caprolactone och idag tillverkas den av råvaror från olja. Projektet syftar till att producerar kemikalier från förnybara i stället för fossila råvaror och målet med detta projekt är att tillverka Caprolactone från biomassa via sockerplattformen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är katalytiska system för de kritiska delstegen, vid tillverkning av Caprolactone från sockerplattformen. Målet är att dessa katalysatorer skall vara robusta, aktiva och ha rimligt pris. Om projektet lyckas fullt ut kan resultaten användas som en bas för att kommersialisera en process för tillverkning av Caprolactone från förnyelsebart material. Vidare, en doktorand kommer att delta, och därför är också flera artiklar, konferensbidrag och en avhandling förväntade resultat.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet kommer en doktorand att anställas. Moment som ingår är katalysatorutveckling, detaljerad katalysatorkarakterisering och experiment i högtrycksreaktor. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vidare kommer vi att undersöka renhet hos socker och hur orenheter påverkar processen. Teknoekonomiska analyser och process-separation är andra viktiga delar. Chalmers, Perstorp och Sekab deltar i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.