Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillverkning av Caprolactone från Sockerplattformen

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 2 530 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Caprolactone kan produceras från sockerplattformen enligt Socker -> 5-HMF -> THFDM -> 1,2,6 hexantriol (HTO) -> 1,6-hexanediol (HD) -> Caprolactone. Med tanke på multifunktionaliteten hos 5-HMF är den största svårigheten för produktionen av monomererna hur man selektivt omvandlar specifika funktionella grupper i HMF. För att hålla syftet koncist bedömdes 4 monomerer särskilt viktiga, inklusive THFDM, BHMF, 1,2,6-HTO och 1,6-HD, som därför var det primära fokuset i detta projekt.

Resultat och förväntade effekter

BHMF bildades genom hydrering av C=O-bindningen i HMF. Vår utvecklade katalysator resulterade i 95% utbyte av BHMF, med nästan 100% selektivitet. Framställningen av THFDM kräver hydrering av furanringen. Vår katalysator uppvisade utmärkt prestanda, med fullständig omvandling av BHMF och över 95% selektivitet till THFDM. Både 1,2,6-HTO- och 1,6-HDO-produktion kräver ringöppningsreaktioner av THFDM. En omvandling av över 70% THDFM observerades med hög selektivitet till 1,2,6-HTO och 1,6-HDO.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har flera katalysatorer syntetiserats för olika reaktioner. Katalysatorerna har karaktäriserats i detalj med flera tekniker. Katalysatorerna har därefter undersökts med avseende på de olika reaktionerna i en batch-reaktor med högt vätetryck. Effekten av olika förhållanden såsom temperatur, tryck, koncentrationer och lösningsmedel har också studerats. Vätskefasen analyserades med GC/MS och NMR.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 augusti 2021

Diarienummer 2017-02702

Statistik för sidan