Tillväxtpiloten

Diarienummer
Koordinator Ahrens Rapid Growth Syd AB
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

En nödvändig förutsättning för att samhälleliga insatser ska vara verkningsfulla är dock att det i företagen finns en vilja och förmåga att ta tillvara och att utveckla möjligheter att växa. Det finns flera studier som tyder på att just viljan och förmågan att expandera har varit och fortfarande är svag bland de mindre företagen i Sverige. Med Tillväxtpiloten vill vi förändra viljan och förmågan för företagen i Sverige så att de kan växa vidare.

Resultat och förväntade effekter

Tillväxtpiloten är ett tillväxtutbildningsprogram för företag i Sverige som har tillväxtambitioner men som inte har tillräcklig kunskap, insikt och mod att ta nästa kliv för fortsatt tillväxt. Målsättningen med utbildningen är att förbättra förutsättningar för långvarig tillväxt i företaget, tex genom produktutveckling, marknadsstrategi, internationalisering, personalrekrytering, personalutveckling, förändringsberedskap och förändringsförmåga.

Upplägg och genomförande

Handfast träning, erfarenhetsutbyte kring tillväxtstrategi, -organisation och ledarskap. 6 st 1½-dagsseminarier förlagda dels ute på större snabbväxande företag som den senaste 10-årsperioden gjort resan från 20-40 anställda, dels på några av de större deltagande företagen. Action learning; genom att genomföra skarpt casearbete på värdföretagen. Fokus på att tillämpa i det egna företaget och att GöRA, ex kundbesök, intervjuer nyckelspelare mm i mellanarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.