Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillväxtkatalysator, öppen innovationsmiljö för Industri och SMF i samverkan

Diarienummer
Koordinator SynerLeap powered by ABB AB
Bidrag från Vinnova 16 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

I september 2016 startade SynerLeap, ABB’s tillväxthubb, med ambitionen att korta innovationscykeltider och öka värdeskapandet genom att öppna upp ABB’s kontor och labinfrastruktur för startups i och att samarbeta i konkreta projekt. Projektet var i många hänseende banbrytande då det utmanade kultur och processer i storföretaget. Projektet har visat att innovationscykeltider har kunnat kortats. Det indirekta beviset är hur projektet locakt över 125 startups världen över att ansluta till SynerLeap, tillika 10-talet industriella, strategiska och ekosystemspartners.

Resultat och förväntade effekter

Totalt har fler än 200 samarbeten mellan SynerLeap-startups och ABB och industripartners bokförts. Dessutom har det initierats över 50 samarbeten mellan startups och ABB’s kunder, tack vare kontakter som upprättats av SynerLeap. Vidare har två av startups’en blivit Unicorns och 13 av dem har antingen blivit partners med ABB eller fått en investering av ABB, och fler ligger för beslut. Totalt har 126 startups antagits till SynerLeap från 21 länder i fem världsdelar. Vidare har SynerLeap onboardat 10 partners och 14 ’Senior Startup Advisors’, i ett ständigt växande ekosystem.

Upplägg och genomförande

Projektet har exekverats i tre faser. De första åren har färgats av upptäckten av begränsningar för att samarbeten ska lyckas. Den andra fasen fokuserade myckt på att utveckla och implementera strukturkapital för att komma över och/eller minska dessa begränsningar. Sista fasen har fokuserat på uppskalning och ´economy of scale´ för att fortsatt kunna driva ekosystemet utan behov av finansiering från Vinnova.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2022

Diarienummer 2016-03904

Statistik för sidan