Tillväxtkatalysator, öppen innovationsmiljö för Industri och SMF i samverkan

Diarienummer
Koordinator SynerLeap powered by ABB AB - Synerways powered by ABB AB
Bidrag från Vinnova 16 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - september 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet avser korta tiden för framtagande av innovationer, genom att tillgängliggöra unik infrastruktur och kompetens för snabbväxande småföretag inom digitalisering, industriell automation, robotik o energi. Projektet bedrivs i stark samverkan med regionala och nationella partners i innovationssystemet. 70-talet arbetsplatser bereds i hjärtat av ABB´s forskningscenter i Västerås. Miljön är öppen och lockande för möten mellan småföretagen, ABB och partners och också en arena för externa event och studiebesök. Målsättningen är att skapa någonting mycket attraktivt.

Förväntade effekter och resultat

Med projektet förväntas en kedja av effekter som leder till att Sverige och regionen stärker sin attraktivitet. Småföretagen är snabba, är professionellt coachade, använder senaste teknikerna, vet hur man kommunicerar i sociala medier, och driver med stor passion och entreprenörsanda. Storföretaget har å andra sidan muskler, uthållighet, industri-, marknad- och kunderfarenhet och global marknad samt vet också vad som krävs för att överleva i knivskarp och långsiktig konkurrens. Synergier leder till ökat riskkapital, fler arbetstillfällen, snabbare innovationscykel etc.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer exekveras i tre etapper. 1)Initiering 2)Full drift 3)Nedtrappning av projekt, avveckling eller fortsättning av verksamhet Arbetsmängden i de olika faserna kommer att vara jämnstor, fast med lite olika tyngdpunkter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 september 2020

Diarienummer 2016-03904

Statistik för sidan