Tillväxtanalys 2013

Diarienummer 2013-01039
Koordinator Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat