Tillväxt och utveckling med modersmjölksersättning

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för klinisk vetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - mars 2014
Status Avslutat