Tillväxt och utveckling med modersmjölksersättning

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för klinisk vetenskap
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00209

Statistik för sidan