Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

Diarienummer 2017-03380
Koordinator Sveriges Byggindustrier
Bidrag från Vinnova 1 696 800 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Anläggningsbranschen ska genom deltagande med två lag i innovationstävlingen ”Tranformativ industri - banbrytande innovationer för nollutsläpp”, arrangerad av Naturvårdsverket med flera myndigheter, finna metoder och tekniska lösningar som radikalt minskar utsläppen av växthusgaser i byggandet av infrastrukturanläggningar.

Förväntade effekter och resultat

Tävlingens målsättning är att de deltagande lagen ska komma fram med förslag som bidrar till: Innovationskoncept som uppnår nollutsläpp av växthusgaser inom basmaterialindustrin (Bibliotek av tekniker och lösningar) Åtgärdsförslag för implementering Policyinnovationer/ policy design Nya tävlingar för andra industrisektorer eller andra miljöaspekter

Planerat upplägg och genomförande

1. Identifikation av 3-5 st byggnadsmaterial/-verk/-moment i Öresundsförbindelsen som påverkar utsläppen mest 2. Schablonmässig beräkning av det faktiska CO2-utsläppet i produktionen på 1990-talet, det beräknade utsläppet med dagens kända tekniker för resp byggnadsmaterial/-verk/-moment 3. Identifikation, beräkning, verifiering av möjlig utsläppsminskning av växthusgaser genom tillämpning av nya material, produktionsmetoder, processer, regelverk, policyer samt potentiella barriärer 5. Upprättande av strategier för hur möjliga utsläppsminskningar realiseras

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.