Tillgängligt 2030 för att nå nollutsläpp 2045

Diarienummer 2017-03380
Koordinator Sveriges Byggindustrier
Bidrag från Vinnova 1 655 191 kronor
Projektets löptid juni 2017 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Det strategiska innovationsprogrammet, InfraSweden2030, har tillsammans med anläggningsbranschen (beställare, konsulter och entreprenörer) samt byggmaterialindustrin genomfärt en tävling som syftar till att uppnå nollutsläpp av växthusgaser inom industrin. Tävlingen har initierats av Naturvårdsverket med flera svenska myndigheter. Tävlingens målsättning är att lagen ska komma fram med: Innovationskoncept som uppnår nollutsläpp av växthusgaser Åtgärdsförslag för implementering Förslag på förbättringar av eller nya innovationsfrämjande lagar, regler etc

Resultat och förväntade effekter

Projektresultetet redovisas i 13 st koncept som kommer hela branschen till del. Vinnare har korats i två katergorier. Transformativ helhetslösning och hotspot. Vinnande "helhetslösning" är en ormformad bro, i klimatpositiv stål- och betongkonstruktion med bikakestruktur, som sparar material och producerar energi. Ett koncept som reducerar 304 000 ton koldioxid. Vinnande "hotspot" är en bro där naturens egna processer odlar fram bron i biobetong med hjälp av koldioxid och kalk från havet. Konceptet innehåller även nya byggprocesser och nya affärs- och finansieringsmodeller.

Upplägg och genomförande

Projektet/tävlingen har genomförts vid 5 st internat och ett flertal andra möten i enlighet med följande process: 1. Diskussion om grundutmaningen 2. Identifikation av ”hotspots”, som påverkar växthusgasutsläppen mest, 3. Val av scenarios för att nå noll-utsläpp 4. Identifikation, beräkning och verifiering av möjlig utsläppsminskning 5. Identifikation av barriärer för möjliggörande av nollutsläpp/netto-positiv förbindelse. 6. Upprättande av strategier för hur möjliga resultat ska kunna realiseras, göras till marknadsmässiga produkter och hur de kan exporteras.

Externa länkar

Innovationstävling för infrastruktur med nollutsläppHur skulle Öresundsbron kunna byggas med nollutsläpp....? Väg- och Transportforskningsinstitutet Naturvårdsverkets Tävling Transformativ InfrastrukturInnovation för nollutsläpp.. InfraSweden2030

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.