Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillgängliga Digitala och Fysiska Lekmiljöer

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - MID, CSC, KTH
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att 1.) utreda en tillgänglighetsanpassning i byggda lekmiljöer samt att 2.) utöka beställarkompetensverktygen som utvecklas i projektet så att de omfattar ett tillgänglighetsperspektiv. Två digitala och fysiska lekmiljöer har byggts och designats i Örebro kommun med ett tillgänglighetsfokus för att undersöka hur digitala och fysiska lekmiljöer kan designas för barn med olika förmågor. Beställarkompetensverktygen som utvecklats i projektet har kompletterats med vägledning i hur en beställare kan analysera lekmiljöer utomhus ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett lekkoncept med ett antal lekprodukter har utvecklats som alla ger ljud och ljusåterkoppling samt är nåbara vid rörelsehinder. Lekkonceptet har designats så att det kan förstärka en befintlig miljö med relativt liten åverkan. Vegetation, terräng och naturmaterial samspelar med fysiska och digitala komponenter för att värna om naturlekens höga lekvärden samtidigt som digitala mekanismer ökar motivation till utomhuslek. Beställarkompetensverktygen som utvecklats underlättar analys av befintliga lekmijöer utomhus och planering av nya med ett tillgänglighetsperspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet har jobbat parallellt i ett antal arbetspaket. Dialog med internationella och nationella experter har förts. Studier och kontextuella intervjuer har genomförts med barn. Iterativ interaktionsdesign och prototyputveckling har genomsyrat projektet. Utvärderingar av lekmiljöerna har genomförts med barn från förskola och särskola som deltagare. Beställarstöd har utvecklats med ett tillgänglighetsperspektiv. Projektets arbete har kommunicerats till allmänheten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2017

Diarienummer 2017-04907

Statistik för sidan