Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tillgänglig utbildning genom den digitala medhjälparen EPIC

Diarienummer
Koordinator Bizpart AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2020 - juli 2022
Status Avslutat
Utlysning Innovationer i krisens spår
Ansökningsomgång Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Syfte och mål

I samband med omställningen under coronakrisen gav Vinnova stöd till initiativ som genom samverkan drivit fram innovation för en hållbar framtid. Den digitala medhjälparen EPIC (Engaging Personal Interactive Companion) har tagits fram i spåren av pandemin för att stödja undervisning och lärande. Syftet är att ge skolor nya möjligheter att stärka elevernas sociala gemenskap, erbjuda en tillgänglig utbildning och öka elevernas motivation.

Resultat och förväntade effekter

EPIC har framgångsrikt tagits fram och i elevers och lärares feedback framgår att de både har uppskattat EPICs stödjande del gällande uppgifterna i skolan och den hälsofrämjande delen att bli sedd och bekräftad. Vi har föreläst på Nordens största e-hälsokonferensen, skapat samarbeten med tongivande och komplimenterande aktörer med koppling till universitet och förankring i vetenskapen. Vi har en tydlig väg framåt för att expandera och är nära att nu säkerställa resurser för uppskalning. EPIC har växt både på djupet och bredden och har nu en ännu större möjlighet att förändra skolan.

Upplägg och genomförande

Skolans utbildning handlar om att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska de, utifrån olika behov, ges stöd och stimulans för att nå så långt som möjligt. Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja och stärka barns och elevers personliga utveckling (Skollagen 2010:800). Utvecklingen av EPIC tar avstamp i Barnkonventionen och i skolans demokratiuppdrag, vilket bland annat handlar om att främja och stärka elevers delaktighet och inflytande i utbildningen och lärandet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 september 2022

Diarienummer 2020-03290

Statistik för sidan