Tillförlitlighet hos SiC komponenter i en Energieffektiv industriell kraftomvandlare

Diarienummer 2013-04774
Koordinator ALSTOM Power Sweden Aktiebolag - ALSTOM POWER, Växjö
Bidrag från Vinnova 2 415 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utvärdera tillförlitlighet i industriella kraftomvandlare baserade på SiC komponenter. Potentiella felmoder och systemaspekter skall undersökas och utvärderas. Detta sker genom litteraturstudier och experimentell forskning.

Resultat och förväntade effekter

En inledande litterstudie har genomförts. Långtidstester och stresstester har genomförts på kommersiellt tillgängliga komponenter. Forskningresultat har publicerats i nationella och internationella konferenser och tidskrifter. Resultaten bidrar till SiC baserade system/produkter med högre tillförlitlighet.

Upplägg och genomförande

Projektet har baserats på en litteraturstudie för att identifiera möjliga felmoder. Dessa har sedan undersöks experimentellt i specifika testsystem.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.