Tilläggsfinansiering för oförutsedda kostnader

Diarienummer 2012-04550
Koordinator Göteborgs Universitet - Gothenburg Research Institute
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att kunna genomföra den empiriska studien.

Resultat och förväntade effekter

Studien kunde genomföras som planerat.

Upplägg och genomförande

24 timmar à 1200 till en summa av 28 800 kronor fakturerades för hjälp med kontakter, plocka fram material samt intervjuer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.