Tilläggsbeställning Elbaserade fordon 2008-00175

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04798

Statistik för sidan