Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tidsmodell - verktyg, algoritmer, språk, metodik, användarfall

Diarienummer
Koordinator Arcticus Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 534 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med TIMMO-2-USE är att föreslå en framtida (de facto-) branschstandard för hantering och entydigt dokumentera tidsrelaterad utvecklingsinformation

Resultat och förväntade effekter

Fastän AUTOSAR har utvecklats under många år täcker den nuvarande standarden inte all relevant information. I synnerhet gäller detta hanteringen av tidsinformation. TIMMO-2-USE adresserar en ökad automatisering för mer förutsägbara utvecklingscykler för att avsevärt minska utvecklingsriskerna och tiden till marknaden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01071

Statistik för sidan