Tidsmodell - verktyg, algoritmer, språk, metodik, användarfall (TIMMO-2-USE)

Diarienummer 2011-03805
Koordinator Time-Critical Networks AB
Bidrag från Vinnova 942 514 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

TIMMO-2-USE projektet har som planerat adresserat en ökad automatisering för mer förutsägbara utvecklingscykler inom fordonsindustrin med syfte att radikalt minska riskerna i utvecklingen och tiden till marknaden. För att kunna öka tillförlitligheten, säkerheten, robustheten och feltoleransen med hjälp av en mycket högre automatiseringsgrad har TIMMO-2-USE adresserat specificering, överföring och utbyte av relevant tidsinformation genom olika steg i den AUTOSAR-baserade utvecklingsprocessen och verktygskedjan.

Resultat och förväntade effekter

TIMMO-2-USE tacklade befintliga områden som end-to-end tidsmodellering av komplexa fordonsinterna datasystem. De stora resultaten som uppnåtts TIMMO-2-USE var å ena sidan framtagningen av ett formellt, XML-baserade språk - Timing Augmented Description Language 2 (TADL2) - vilket används för systemomfattande tidsbegränsningar för fordons funktioner samt en systematisk utvecklingsmetodik som stöder praktiskt tillämpning av TADL2 inom (verkliga) fordons utvecklingsstadier. Både TADL2 och EAST-ADL, vilka båda bygger på AUTOSAR, var en praktiskt utkomst ifrån projektet.

Upplägg och genomförande

Förutom ett upplägg med styrgrupp, projektledning och 17 stycken projektdeltagare uppdelade i 4 grupperingar: Biltillverkare (OEM), Underleverantörer (Tier-1), Verktygsleverantörer, Forskningsinstitut. Projeketet genomförande har skett genom att projektet bestått av sju arbetspaket (WP). WP 2, 3 och 4 utvecklade språk, algoritmer och verktyg och metoder. Krav till dessa WP har beskrivits användningsfall vilka definierats i WP 1 i början av projektet. Detta säkerställde att det arbete som bedrevs i WPS (validering) är väl harmoniserat och lämpligt för praktisk användning.

Externa länkar

TIMMO-2-USE Home Page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.