Tidigt Riskkapital SME´s del 2

Diarienummer 2015-01012
Koordinator Mälardalens högskola - Robotdalen, Västerås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar