Tidigt riskkapital för SME´s

Diarienummer 2014-05347
Koordinator Mälardalens högskola - Mälardalens högskola, Västerås
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning VINNVÄXT - Övrigt och följdinvesteringar

Syfte och mål

Detta projekt ska ombesörja en uppsättning av en regional fond för riskkapital i mycket tidig fas med målsättning få ihop 400-500 Mkr i lokalt + internationellt kapital till Q2/2015. Upplägget, som bygger på ett samarbete med privata svenska och internationellainvesterare. Steg 1 har nu genomförts.

Resultat och förväntade effekter

Bristen på riskkapital i mycket tidigt skede är en stor utmaning för Sveriges, och övriga Europas, innovativa förmåga. Den fond som sätts upp genom detta projekt kommer att bidra till att adressera och hantera denna utmaning.

Upplägg och genomförande

Robotdalen står för ekosystemet inklusive flertalet av de skarpa innvationscase som ska växlas upp och kommersialiseras genom den aktuella fonden. Arbetet går enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.