Tidig brandupptäckt i fastbränsleupplag

Diarienummer
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03778

Statistik för sidan