Tidig brandupptäckt i fastbränsleupplag

Diarienummer
Koordinator Termisk Systemteknik i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - september 2010
Status Avslutat