THING, ett nytt coo-workingspace för hårdvarubaserade starups

Diarienummer 2014-04027
Koordinator Stockholm Innovation & Growth AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet och målen har uppnåtts till 100 % och verksamheten etablerades full ut q 1 2015.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet blev att THINGS kunde etableras. De förväntade effekterna av detta är att Sverige har fått ett unikt co-working space för hårdvarubaserade startups i nära samverkan med svenska industriföretag. Dett kommer på sikt kunna leda till att betydligt fler nya tillväxtföretag inom Internet of Things, 3D printing och weareble devices kommer att lyckas.

Upplägg och genomförande

Projektet har letts av Pär Hedberg tillsammans med Linda Krondahl och Magnus Melander. Denna projektgrupp har på mycket kort tid genomfört alla delar av projektplanen vilket resulterat i att projektet framgångsrikt har etablerats. Projektgruppen har arbetat som en ´startup´ med snabba beslut och att prova sig fram istället för en detaljerad planering.

Externa länkar

www.thingstockholm.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.