Therma

Diarienummer
Koordinator Thermirage AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04845

Statistik för sidan