The Swedish House of Finance

Diarienummer 2017-05483
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm
Bidrag från Vinnova 45 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Swedish House of Finance är ett projekt som initierades 2011 av svenska staten genom Vinnova, Handelshögskolan i Stockholm och Institutet för Finansforskning (SIFR) med målet att skapa ett nationellt centrum för finansforskning som är konkurrenskraftigt på högsta internationella nivå. Centret är finansierat genom stöd från staten via Vinnova och företag i den svenska finansbranschen.

Förväntade effekter och resultat

Den grundläggande idén bakom satsningen är att: 1) Stärka finansiell forskning i Sverige 2) Samla kraft och erhålla skalfördelar som möjliggör framtida expansion 3) Dela positiva externaliteter med den privata, offentliga och akademiska sektorn i Sverige

Planerat upplägg och genomförande

Swedish House of Finance gör detta möjligt genom att skapa *En gemensam fysisk forskningsinfrastruktur *Svenskt center för finansiell data *Doktorandkursprogram i finans tillgängligt för alla doktorander i Sverige *Program för forskningsinteraktion: tillhandahålla öppna seminarieserier, bjuda in gästforskare och arrangera konferenser Centrets syftar till att: *Stödja forskning och rekrytering av internationella forskare till svenska institutioner *Dela forskningsinfrastruktur med svenska forskare *Inbringa forskningsfinansiering från det svenska näringslivet

Externa länkar

Our homepage and host for our datacenter

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.