The Swedish Drug Development Pipeline 2015

Diarienummer 2014-06188
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka kunskapen om svenska biotech- och läkemedelsföretag som forskar fram nya läkemedel med fokus på projekt som nått klinik, fas I-III. Genom att föra en kartläggning av relevanta företag, skicka en enkät och därefter summera resultatet i en rapport finns nu ett material att sprida.

Resultat och förväntade effekter

En rapport har tagits fram enligt plan och samband med lansering har rapporten uppmärksammats i media. Detta resultat är enligt förväntan.

Upplägg och genomförande

Initialt gjordes en mappning av potentiella företag som är verksamma inom aktuellt område. Informationen baseras på tidigare års rapporter och sökningar i databaser m.m. Företagen bjöds in att fylla i en webbenkät med frågor om deras utvecklingsprojekt. En rapport sammanställs med fokus på projekt i fas I-III. Undersökningen genomfördes under andra halvan av 2014 och sammanställdes under hösten. Rapporten presenterades i samband med SwedenBIOs CEO Summit den 3 december och projektet anses därmed ha genomförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.