Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The SMART pragmatic clinical trial toolbox

Diarienummer
Koordinator Region Uppsala - Uppsala Clinical Research Center
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att kunna visa upp en komplett verktygslåda för att kunna genomföra pragmatiska diabetesstudier med hjälp av läkare och patienter i primärvården. Målet är att skapa möjligheter för SMART-studien, som sedan kan följas av andra studier. Projektet har kunnat visa att utvecklade verktyg väl möter behoven för att kunna genomföra den studie som man önskar kunna göra i ett senare skedde. Dessa är så generellt implementerade att de kan återanvänds och vidareutvecklas för framtida kliniska studier vilka därigenom blir både billigare och mer ändamålsenliga.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet nådde i stort sett upp till de resultat som önskades. Den del som ännu inte är löst är den gällande elektronisk samtycke vilket kommer att lösa sig framöver. Det innebär att de förväntningar som finns på den digitala verktygslåda som projektet visat vara möjlig kommer kunna uppfyllas. Det innebär att, i första hand, SMART-studien kommer kunna genomföras när väl budget och alla tillstånd finns på plats.

Upplägg och genomförande

Upplägget har varit att arbeta agilt med de olika parterna som ingår i projektet. Gemensamma workshops har varvats med eget arbete. Det egna arbetet har följts upp via skype, chat och telefon. Upplägget har visat sig fungera bra för denna typ av projekt. De olika parterna har kunnat arbete självständigt med möjlighet till snabba avstämningar vid behov. Emellanåt har projektet krockat med andra åtagande hos de olika parterna vilket har orsakat en viss försening i projektet men inget som inte kunnat hanteras på ett bra sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04198

Statistik för sidan