The Reality Web

Diarienummer 2010-01534
Koordinator 13th Lab AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat