The Personalised Intelligent Interpreter

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - januari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02710

Statistik för sidan