Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The information empowered patient

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - CNS
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid juli 2019 - december 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Stöd för ansökningsprocess för två EU anslag med internationell koordinering. Steg 1.

Resultat och förväntade effekter

Båda ansökningarna färdigställda och nu föremål för utvärdering på EUnivå.

Upplägg och genomförande

Konsortierna för dessa anslag var i huvudsak ej överlappande och mycket tid gick åt att skapa stabilitet och medverkan från olika parter. Själva idé-arbetet kommer ur Sweperprojektet PMinCOPD och detta gäller därför en internationalisering av de framstegen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2020

Diarienummer 2019-03474

Statistik för sidan