The Future of Swedish & Danish Life Science

Diarienummer 2014-01426
Koordinator Mentor Communications Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Can life science break new ground in cross-disciplinary collaborations? How do we initialize cross-border partnerships between pharma, medtech, nanotechnology and e-health? What roles will health organizations, academy and industry have in making this a reality? The öresund region can reach its full potential to become a European first-class innovation example using a world class research infrastructure and outstanding talents if a closer collaboration between Swedish and Danish Life Science will be established.

Resultat och förväntade effekter

Väl genomfört program med dryga 300 delegater.

Upplägg och genomförande

Registering, seminarie- och föreläsningsprogram under en hel dag i Medicon Village, inklusive lunch. Utställning för besökarna.

Externa länkar

For cross-diciplinairy collaborations.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.