Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

The contribution of sleepiness/fatigue to road crashes in Sweden and France.

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Stressforskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 3 020 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juli 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att undersöka trötthetens/sömnbristens roll vid vägolyckor, speciellt i relation till alkohol (som dominerar debatten) och andra bidragande faktorer. Projektet är ett svenskt delprojekt i ett EU-projekt inom ERAnet (med partners framför allt från Frankrike, men även Holland och Norge). Det svenska delprojektet finansieras helt av Vinnova.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss information om trötthetens bidrag till vägolyckor, liksom även om kombinationen trötthet/alkohol (förmodad stark potentiering) och andra faktorer. Trötthetens roll har hittills varit starkt underskattad, förmodligen pga att trötthet inte systematiskt utrednings i polisrapporter.

Upplägg och genomförande

400 personer som varit med om en vägolycka och tagits in på sjukhus för vård intervjuas om uppstigandetid, sömnlängd, vakentidens längd, intag av alkohol och andra droger, förekomst av stress och distraherande faktorer före olyckan. Alkoholdata erhålls från blodprover. 400 jämförelsepersoner intervjuas i samband med polisens trafikkontroller inom samma område som olycksfallen och jämnt fördelade över dygnet. Samma intervju genomförs med undantag för frågor om olyckan. Alkoholnivåer erhålls från utandningsprov. En studie med samma omfattning och uppläggning genomförs i Frankrike.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01924

Statistik för sidan