Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Fysikalisk Kemi
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - juli 2020
Status Avslutat
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Syfte och mål

Ett långsiktigt mål med detta projekt var att förstå cellulosaupplösning i kall alkali. Effekter av olika tillsatser till kall alkalimetoden studerades. En kvalitativ termodynamisk beskrivning av upplösningsprocessen togs fram, som har kommunicerats i en publicerad artikel. I ett andra delprojekt studerades regenererade fibrer med röntgenspridning, med syfte att studera korrelation mellan fiberstruktur och mekaniska egenskaper. Sådan korrelation observerades.

Resultat och förväntade effekter

Den termodynamiska beskrivningen av cellulosaupplösning i alkaliska lösningar som här tagits fram, förväntas vara till hjälp vid arbete med optimering av kall alkali processen. Vi har kunnat visa att fiberdiffraktion med röntgenstrålning ger intressant information om fiberstruktur på nanometernivå. Strukturen beror på processparametrar och påverkar fibrernas mekaniska egenskaper. Denna typ av information kan användas vid process optimering.

Upplägg och genomförande

Vi har här fokuserat på ett alkaliskt upplösningssystem för cellulosa, och i två separata delprojekt, i detalj, karaktäriserat struktur i lösningar och spunna fibrer med en kombination av låg- och vidvinkelröntgenspridning. Projektet har genomförts fullständigt enligt den ursprungliga planen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 september 2020

Diarienummer 2017-05414

Statistik för sidan