Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Diarienummer 2017-05414
Koordinator Lunds universitet - Fysikalisk Kemi
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation - Research studies within Treesearch

Syfte och mål

Vårt långsiktiga mål är att förstå celluloseupplösning och regenerering, och att använda denna kunskap för att optimera processandet av cellulosa vid textilfiberspinning.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten från detta projekt är: (i) En ökad förståelse för cellulosafibrers struktur på nanonivå (1 - 500 nm) och hur den kan styras av olika processparametrar. (ii) En ökad förståelse för fiberstrukturens påverkan på fiberns mekaniska egenskaper och hållfasthet.

Planerat upplägg och genomförande

Vi fokuserar här på ett alkaliskt cellulosaupplösningssystem, och kommer att i detalj karaktärisera struktur i lösningar och spunna fibrer med en kombination av lågvinkelröntgenspridning (SAXS) och vidvinkelröntgendiffraktion (WAXD). Vi kommer att studera hur olika process parametrar påverkar fiberstrukturen och vidare hur fiberstrukturen påverkar fiberns mekaniska egenskaper. Med denna kunskap vill vi sedan kunna optimera spinningprocessen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.