Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

TEXEL - Termisk Lagring av Förnyelsebar Energi

Diarienummer
Koordinator TEXEL Energy Storage AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2020 - september 2021
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i små och medelstora företag – hösten 2019

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att designa, bygga och utvärdera ett nytt värmeöverföringssystem för hopkoppling av lagringsteknologin i TEXELs energilagring med Stirlingmotorn så att den lagrade energin överförs till motorn som genererar el. TEXEL har genom detta projekt fått möjligheten att ta fram flera olika nya alternativ för värmeöverföring och har genom datasimuleringar och fysiska tester tagit ett stort steg mot en komplett proof-of-concept innehållande den nya värmeöverföringstekniken.

Resultat och förväntade effekter

Framtagningen av ett optimalt värmeöverföringssystem är avgörande för TEXELs teknologi och för en konkurrenskraftig produkt. Genom detta projekt har TEXEL, tillsammans med partners som har spetskompetens på området, kunnat undersöka flera nya teknologier för värmeöverföring samt värmeöverföringsmedier. Simuleringar och tester på olika system har utförts vilket har gett företaget mer kunskap och erfarenhet, samt tagit utvecklingen framåt mot ett färdigt system. Framåt planerar TEXEL att fortsätta utvecklingen av värmeöverföringssystemet med den framtagna designen.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i fyra olika arbetspaket för utveckling och design av det nya värmeöverföringssystemet. Projektet startades med en förstudie där alternativ för värmeöverföring studerades. Under de efterföljande arbetspaketen utvecklades koncepten och då gjordes även ett antal simuleringar för att undersöka konceptens potential. Några olika iterationer gjordes för att förbättra systemet. Vid det sista steget med fysisk testning uppkom vissa utmaningar relaterade till material och ytterligare simuleringar och tester kommer därför att utföras efter detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 november 2021

Diarienummer 2019-05738

Statistik för sidan