Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Testverktyg för Bredbandsnät - Analys och Utveckling

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Skanova Access Aktiebolag - TeliaSonera Skanova Access, Luleå
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01491

Statistik för sidan