Testverktyg för Bredbandsnät - Analys och Utveckling

Diarienummer 2009-01491
Koordinator TeliaSonera Skanova Access Aktiebolag - TeliaSonera Skanova Access, Luleå
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat