Testmetoder för vinterprov el elfordon 2010-2012

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 849 114 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - april 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01808

Statistik för sidan