Testmarknad Kombinatörer

Diarienummer 2013-05146
Koordinator Kunskapsbolaget KLN Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Då Kunskapsbolaget endast erhållit Förberedelsemedel för ett av fem sökta testmarknadsprojekt, var prioritering mellan projekten nödvändig. Detta projekt, 2013-05147, prioriterades då inte initialt. Dock har erfarenheterna från aktiviteter under projekt 2013-05148 varit relevanta även för detta projekt, och ett stort intresse för projektet finns även hos vår partner Företagarna. Detta innebär att vi överväger att inlämna en ansökan om Genomförande även av detta mötesprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatmässigt är utfallet en övertygelse om nyttan av ett mötesprojekt mellan kombinatörer och etablerade entreprenörer hos både Kunskapsbolaget och Företagarna. Det förväntade utfallet är att en ansökan om Genomförande sannolikt kommer att formuleras.

Upplägg och genomförande

Projektet prioriterades ej, och för analys hänvisas till projekt 2013-05148 Småföretagare Västerås

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.