Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

“Testlabb Uppland”, Ett hållbart energisystem i Stadsnära landsbygd

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att hitta ett upplägg på hur man kan permanenta och vidareutveckla de testmiljöer som redan byggs upp genom olika projekt i Uppsalas närhet, till exempel Vasakronans likströmsnät, IEM i Vaksala eke, Saltvattenbatterier i Tiundaskolan och det internationellt (ISGAN) prisbelönta smarta elnätsprojektet VäxEl. Målet är att sammanföra dessa i en gemensam testmiljö för att lösa de energi- och effektrelaterade utmaningar som samhälle och energisystemsaktörerna står inför.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom projektet har en aktörskonstellation utvecklats som samlar både elnätsägare, elhandelsbolag, samhälle, universitet, konsultbolag och teknikutvecklare. Grunden har lagts för skapandet av en testbädd för smarta elnät och det arbetet fortlöper. Med basen i erfarenheterna från de existerande smarta elnätsprojekten har effektfrågan nått till Uppsala klimatprotokoll och länstyrelserna där man nu jobbar med en bredare diskussion av frågeställningarna. Detta kommer leda till nya ideér och affärer.

Upplägg och genomförande

Projektet har organiserats i dialogform med intervjuer både live och digitalt. Dessa har varit mycket givande. STUNS och Sustainable Innovation har varit drivande genom hela processen. Vi hade tidigt i projektet funderingar på att ha öppna dialogdiskussioner i större grupper där vi skulle bjuda in aktörer brett, men detta ändrades till förmån för tätare dialoger med utvalda aktörer vilket var ett bra beslut då vi fått mer djupgående diskussioner närmare relationer och viktig feedback för det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-02297

Statistik för sidan