“Testlabb Uppland”, Ett hållbart energisystem i Stadsnära landsbygd

Diarienummer 2017-02297
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Testbäddar inom miljöteknikområdet – 2017
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - våren 2017

Syfte och mål

Vi vill baserat på de tre avancerade smarta elnätsprojekt som Sustainable Innovation just nu driver i Upplands Energis elnät genomföra ett planeringsprojekt för att noggrant gå igenom möjligheterna att permanenta och kommersiellt driva en fullskalig stadsnära smarta elnätstestbädd i ett landsbygdselnät. Upplands Energi’s unika position 2 mil från Uppsala med en struktur som medlemsägt nätbolag ger oss en möjlighet att skapa en objektiv och öppen testbädd vilket saknats i dagens innovationssystem.

Förväntade effekter och resultat

Att tillsammans med aktiva kunder och företag lokalt, nationellt och internationellt permanenta och kommersialisera de befintliga testmiljöerna, i Upplands Energis elnät.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras under ett år med workshops och täta diskussioner med kunder och aktörer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.